Visselblåsarfunktion

stolar

Visselblåsarfunktion

På Norrlandsoperan är vi måna om att göra rätt och att upprätthålla våra medarbetares, samarbetspartners och allmänhetens förtroende för oss och vår verksamhet. Vi vill därför göra vad vi kan för att upptäcka och hindra eventuella missförhållanden i vår verksamhet så tidigt som möjligt. I vår visselblåsartjänst kan du lämna en rapport om misstanke om allvarliga missförhållanden.

Visselblåsarfunktionen kan användas vid allvarliga oegentligheter som t.ex. muta, bedrägeri, stöld, jäv, olämplig bisyssla eller en situation där någon får privat vinning eller fördel på grund av sin befattning. Det kan också handla om närstående som gynnas, lagbrott eller allvarliga avvikelser från interna riktlinjer och regler i tjänsten.

Funktionen är inte till för allmänna synpunkter på ledarskap, arbetsmiljö eller verksamhetsplanering. Vid denna typ av ärenden ska i stället kontakt tas med närmste chef, överordnad chef, direkt till HR eller facklig företrädare. Den som är utsatt för kränkande särbehandling, trakasserier eller repressalier ska skyndsamt berätta det för chef eller någon annan som man har förtroende för som ex HR, facklig organisation, skyddsombud eller kollega.

Rapporter som inkommer via visselblåsartjänsten går till Norrlandsoperans Operativa stab som avgör om de är lämpliga att utreda ärendet eller om den fortsatta hanteringen av rapporten ska överlämnas till en annan oberoende part. Detta kan till exempel vara fallet om ärendet berör en av mottagarna.

Genom visselblåsartjänsten kan du vara helt anonym när du lämnar din visselblåsning. Din rapport kommer att vara krypterad och inga IP-adresser kan spåras.

Skriv av den här länken och skriv in i din webb-läsare.

Använd inte företagets dator eller nätverk.

På Norrlandsoperan är vi måna om att göra rätt och att upprätthålla våra medarbetares, samarbetspartners och allmänhetens förtroende för oss och vår verksamhet.

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.